Wipit iriniw

Manawan meckotcita

Enko anaha wiaw e kice mickwaw e ici actek pitc otonik. Wapow nehi wipita. Enko ka apitcitakiniwok e cacakotcikatek mitcim.

Opitciwan meckotcita

Wemotaci meckotcita