Enko ka mitcinaniokw kecpin e pakataniokw. Takon mitcim ka mirocik e mitcinaniokw, e mirockakemikak wiak, takon kaie aka ka mirockakemikak. Kecpin awik e osamikak mitcimiriw, micikitiw, wirino, niheriw ka mawtci mitewonik matci kaie ka osam ka ciwarik mitcimiriw. Awesisik matci kaie kitikanik otcipitcikatew mitcim.

Mitcim e kisisikatek notcimik, micta wikicin.