Tcotcocipimite

Manawan/WemotaciMeckotcita

Tcotcocipimite ka mackowak aka awocamec 20% e pimitewok. Ocowacin matci kaie wapaw. E tacohikaniwok tcipak, matci kaie e tcipakowaniwok apitcitakaniwon. Nanikotana itoniwon aka tapwe e mirowacik awik ka osamikak e mitcik mictahi.

OpitciwanMeckotcita