Tcipa

ManawanMeckotcita

Enko nehe mitcim kaskina wec askik e ici ocitakaniwok. Pitoc kaskina icinakosiriwa e ocihatcik tcipawa. Nipi kaie napanew tipirowe arapitan kecpin e tcipakwanikw tcipa. Matci e kicepawok mowakaniw matcike tcipaw ka pitowi cicohwakanit kecpin ewi mitcsonaniwok.

Wemotaci: TcipawMeckotcita

Opitciwan: TcipawMeckotcita