Itewin ka itemakak misiwe kekwcic e arimotcikatek, matci awesisak matci kaie iriniokw, iskwewokw, awacak misowatc anihe kotc ka arimotcikatek e mamopatcikatek.