Kwei Kaskina, nin Jadon ni ishinikasone, Otapi kiskinomasowin ni ican, Atika