Pananis

ManawanMeckotcita

Mia e icinakositcMeckotcita

Enko anaha cowemin pananis ka icinakositc kinopekisiw kirika wakaskosiw kaie kecpin e matcekitc napitc ocawackosiw nac e iti ocawiciciw tawok pananisak e ocawicicitc ocawackositc mikositc atita wirata tawok ka mikositc.

Ite e ici nitawokitcMeckotcita

Ka ici kicitek askik ici nitawokiw patoc tca e iti matce takwakinik mirosiw.

OpitciwanMeckotcita

WemotaciMeckotcita