Otapi ekota wetci matisitc kaie wir mictikw. Enko kaie ka matcikonatc mictikwa aka tci kowepariritci. Enko ka apatak e ocitakaniwok wikwas tciman,wikwamoti,kitohosowanickwemok.

Otapi