Orowitimik, ekote e itoniwok kecpin e orowinaniwok pitakamik e tacikaniwok. Matci notcimik, sakihikanik matci kaie awik e pe orowitc mikiwamik. Nanikotana miromitcitaniwon orowitimik e icaniwok, e pamotaniwok kecpin aka e micta kisinak kekotc e micta kicitek. Awacak sakitawok e pa metowetcik orowitimik. E tcipakwaniwok orowitimik, miceckitepakwecikan e ocihakaniwitc e nta notcinaniwok notcimik.

Orowitimik, matciakotewok ickwecak
Pitakamik rikasimonik