Orakeskw

mictikw ocakai ka icinikatakaniwit

Orakeskw, taw naha mictikok, matci mosak mohewok kaie mantcocak neta tawokw. Ekote neta kirika e otinakaniwitc pikiw, ocihakaniwiw tciman kitci pokohikatek.

Orakeskw