Miskomipectan

Enko nehe kotak e ici kicikak e kisinak kaie e kimiwok. Napitc micta mirowacin e icinakok aric koctatikon e ocacak mictahi kaie e miskomiwok kaskina kekwan orowitimik ka actek.

Ekote e icinakok e ickwa miskomipectak