Karkonacic

Manawan/WemotaciMeckotcita

Enko aniha mitcim ka mita mitcinaniwok karkonacic ka icinkasotc. Matci kitacimakaniwiw nipicapok e mowakiniwitc matci kaie wicitakiniwon mitcim ka ciwak. Micta sakihewok awacak e mowatcik. Mitcetowek icinakosiwok, kaie ispokosiwok tawok meka ka ciwositcik kirika ka ciwotakaniwitcik.

OpitciwanMeckotcita