Mantcoc ka mita nokositc e mekwa tipiskarik atamipekok ka pe otci pekopetc matci kaie atamitawok ka taciketc. Aska micta mitcetiok mekwatc e nta pamickaniok sakihikanik.

Emikwanisis

OpitciwanMeckotcita